Kutatásaink

Teljes kép

Ma a vállalatok versenyeznek a felkészült, tehetséges munkavállalók megszerzéséért illetve azok megtartásáért

Fenyegető veszély az elvándorlás, több pénzért, azonban kevesebb megbecsülésért.

Felértékelődtek a béren kívüli juttatások, a Hr-esek ma már a munkavállalói élményről beszélnek, lázasan keresik, hogy mely tényezők azok, melyek vonzóvá tesznek egy-egy munkahelyet, s ugyanakkor képesek megtartani a tehetségeket.

A Humánpolitika.com közhasznú egyesület 9-ik éve segíti a HR-esek munkáját tematikus kutatásaival, tanulmányaival. Az idén a vállalati gondoskodás témakörét dolgozták föl, s tették föl kérdéseiket.

A kérdőívet 5301 fő munkavállaló töltötte ki, kik 56%-a 500 főnél nagyobb vállalatnál dolgozik, 22% 100-500 fős vállalatnál, 12 %-uk 1-50 fős cégnél, míg 9% 50-100 fős vállalatnál dolgozik.

82%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezi, 16% középfokú végzettségű.

72 %-uk 25-39 év közötti, 20%-uk 40-54 éves, 6% pedig 18-24 év közötti.

78% alkalmazott, 13 % vezető beosztású.

86%-uk vallja magát budapestinek.

A megkérdezettek 25%-a az informatika területén dolgozik, 12% a pénzügyi szektorban, 10% az állami szférában, 8%-uk pedig az SSC központokban. 7%-ot tesz ki a telekommunikácóban és 4% a pharmában dolgozók aránya.

 

Amikor föltették az első kérdést, hogy a kitöltő miért döntött a jelenlegi munkahelye mellett, akkor toronymagasan vezetett a tanulás, fejlődés lehetősége a vállalaton belül, ezt követte a jó légkör, majd a karrier lehetősége a vállalaton belül. A megkérdezettek teljes körében azonos, a negyedik említésben térnek el a Z generáció tagjai, kik a rugalmas munkavégzés lehetőségét tették a negyedik helyre, míg az Y, X generáció számára inkább a jó főnök a fontosabb. Viszont a jó fizetést hatodik legfontosabb elemként említik az előbbiek, a Z generációnál ez már a 8-ik helyre szorul.

 

A teljes kutatás innen tölthető le.